Интерен оглас за унапредување на административни службеници во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија
Петок, 14 Октомври 2016   

Интерен оглас бр. 04-1430/2 од 14.10.2016 година

Пријава по интерен оглас