29.12.2016 Годишно обраќање на претседателот Иванов