05.12.2016 Посета на касарната „Јане Сандански“ во Штип