02.12.2016 Посета на граничниот премин „Меџитлија“