02.12.2016 Доделување на признанието „Македонски квалитет 2016 година“