09.11.2016 - Посета на касарната „Илинден“ во Скопје