05.10.2016-Средба со министерот за одбрана на Р. Словенија