28.09.2016 - Доделување на стипендиите „Борис Трајковски“