22.09.2016 - Средба со претседателот на Мадагаскар