02.08.2016 - Одбележување на државниот празник Илинден, Пелинце