30.07.2016 - Средби со кандидати на Школата за млади лидери