20.07.2016 - Признанија за претставници на македонската дијаспора