05.12.2017 - Отворање на Центарот за симулации во КОД во касарната во Велес