06.11.2017 - Доделување на стипендиите „Борис Трајковски”