01.11.2017 - Обраќање на Кралскиот институт за меѓународни односи „Чатам хаус