30.10.2017 - Предавање на Оксфордската Унија во Лондон