29.10.2018 - Церемонија на отворање на новиот аеродром во Истанбул