27.08.2018 - Прием на учесниците на Школата за млади лидери 2018