17.08.2018 - Ден на Армијата на Република Македонија