01.08.2018 - „Десет дена Крушевска република” 2018