26.07.2018 - Предавање акредитиви,Обединето Кралство на В.Британија и С.Ирска