22.06.2018 - Доделување на признанието „Инженерски прстен 2018“