15.06.2018 - Посета на КИЦ на Македонија во Софија