06.06.2018 - д-р Хајнц Брандл одликуван со Медал за заслуги за Македонија