16.05.2018 - Д-р Сретен Давидов – Најдобар млад научник за 2017 година