15.05.2018 - Наградени ученици на натпревар за воздушен и вселенски сообраќај