12.05.2018 - Обраќање на Глобалниот лидерски форум во Истанбул