27.03.2018 - Предавање акредитиви, Обединета Република Танзанија