22.03.2018 - Средба со делегација на Политичкo безбедносниот комитет на ЕУ