25.12.2015-Доделување на признанието „Орден за заслуги за Македонија“ на МНТ