18.08.2015-Централна свеченост по повод Денот на АРМ