14.07.2015-Свечен прием - Национален празник на Француската Република