22.04.2015-Изложба во Народната канцеларија во Скопје