12.04.2015-Воскресна литургија во Соборниот храм „Св.Климент Охридски