07.03.2015-25 годишнина од основањето на Европската академија на науките и уметностите