26.12.2014 Најуспешното реализирано архитектонско дело за 2014 година