16.07.2014-Mетодско-показна тактичка вежба „Неутрализирање на непријателски пловен објект“