23.06.2014-Средба со министерот за одбрана д-р Зоран Јолевски