12.06.2014-Средба со најдобрите ученици од Колеџот Јахја Кемал