26.02.2014-10 години од загинувањето на претседателот Борис Трајковски