31.01.2014-Акредитивните писма на новоименуваниот амбасадор на Монголија