31.01.2014-Прием на акредитивните писма на новоименуваниот амбасадор на Белорусија