27.01.2014-Средба со професори и студенти од студиската програма по српски јазик при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“