23.12.2013-Предавање на Катерина Бачева во Народната канцеларија на претседателот Иванов во Скопје