16.12.2013-Средба со проф. д-р Иво Шлаус, претседател на Светската академија на науките и уметностите