06.12.2013-Доделување на стипендии „Борис Трајковски“