04.05.2013 - Свечена литургија во Бигорски Манастир