18.02.2013 - Средба со директорот на Државен архив и директорот на МРТВ