06.01.2013 - Детскиот хор „Златно славејче“ по повод Бадник кај семејството Иванови