18.12.2012 - Годишно обраќање на Претседателот пред пратениците во Собранието на РМ